Herkomst van de familienaam Grotenbreg

Op de landkaart is de oorsprong te vinden van de familie- naam Grotenbreg. De landkaart is van een gebied nabij Essen (Duitsland) met de naam "Carnap". Op de ver- groting zijn de gepachte landgoederen "Kleine"- en "Großebrecht" te vinden. Deze kaart is van 1826, maar al in 1562 wordt in de literatuur* gesproken over een "Dietterich uff der Brecht". In 1580 wordt in de literatuur* het "Große-Brecht-Hofes"genoemd. Waarschijnlijk bestond dit landgoed al in de 14e eeuw. Het landgoed "Kleinebrecht"is een Vergroting landkaart (16883 bytes)afsplitsing van het oorspronkelijke landgoed. Door de industrialisatie is het landgoed verloren gegaan. Sinds 1910 heet het getoonde gebied "Karnap". Zoals de legenda van het kaartje aangeeft bestond het landgoed uit akkerland. Aangezien het een gepacht stuk land was, moest de familie Großebrecht een deel van de verbouwde landbouwprodukten afstaan aan de pachtheer. In de literatuur* is een nauwkeurige opgave te vinden van het soort en de hoeveelheid produkten die moesten worden afgestaan. Er moest bijvoorbeeld haver en rogge maar ook ganzen en varkens afgestaan worden aan de pachtheer.

Landkaart (58857 bytes)

Schrift (19951 bytes)

 

7.  Julius.  

Berend Grotebregt .. van Canarp
onder het stift van Essen en tans
wonende te Middagten onder Elkum

met

Johanna Berends Esselink van Warrens
veld en mede woonachtig te Middagten.


 

 

Hiernaast staat waarschijnlijk de oudste vermelding van iemand met de naam Grotenbreg in Nederland. Het betreft een vermelding uit 1730 in een kerkelijk trouwboek. Hoogstwaarschijnlijk is deze Berend Grotebregt de voorvader van iedereen met de naam Grotenbreg in Nederland. (Ter verduidelijking staat de tekst eronder herhaald)

 

* bron:

Weigel, Helmut
Die gewalt Carnap. Das Problem der ritterlichen
Grundherrschaft in Nordwestdeutschland.
(Rheinische Vierteljahresblätter, jg 19, 1954, H 3/4)
Online link naar dit aritkel in archief van Rheinische Friedrichs-Wilhelms-Universität Bonn
Download link

© Edwin Grotenbreg